Jest pusty
ProducenciProducenci

Regulamin sklepu internetowego kotlywilga.pl

 1. Sklep internetowy

  Sklep internetowy kotlywilga.pl prowadzi Firma
  GAZ-WOD WILGA S.C.
  26-110 Skarżysko Kamienna
  ul. Wojska Polskiego 95
  NIP: 663-184-62-70
  REGON: 260344695
  Nr konta bankowego: 57 8520 0007 2002 2000 7045 0001
  Bank: Bank Spółdzielczy Suchedniów O/Skarżysko-Kamienna
  Tel. 41 240 80 40 , Fax 41 240 80 39 , Mob. 513 528 037

 2. Kupujący - Nabywca

  Nabywcą towarów w Sklepie kotlywilga.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

 3. Zamówienie towarów
  • Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia, telefonicznie lub drogą faksową.
  • Sprzedaż w sklepie internetowym jest prowadzona tylko i wyłącznie na terenie Polski.
  • Składając zamówienie w sklepie internetowym, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych sklepu oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia.
  • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  • Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu kotlywilga.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
  • Sklep kotlywilga.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania (w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia).
  • Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  • Cena towarów znajdujących się w ofercie Sklepu kotlywilga.pl wyrażane są w PLN i zawierają podatek VAT.
  • Sklep kotlywilga.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
  • Sklep kotlywilga.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów oferty bez uprzedzenia.
 4. Sposoby płatności
  • Płatność za zamówiony towar - przelewem na konto firmy.
  • Numer konta znajduje się na stronie danych teleadresowych firmy.
 5. Dostawa towaru
  • Dostawy kotłów c.o. oraz kuchni węglowych - koszt wysyłki: 150 zł
  • Dostawa kotłów gazowych c.o., pomp, podgrzewaczy wody, grzejników - koszt wysyłki: 50,00 zł.
  • Odbiór przesyłki od kuriera odbywa się za potwierdzeniem pisemnym.
  • Z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę odbioru towaru, przechodzi na niego prawo własności, a co się z tym wiąże odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie.
 6. Reklamacje
  • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego, podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
  • W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem kotlywilga.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu, opisać przedmiot reklamacji oraz dołączyć protokół szkodowy. Kupujący wysyła towar na własny koszt a w przypadku uznania reklamacji, koszty przesyłki zostaną zwrócone Kupujacemu.
  • Towary sprzedawane przez Sklep kotlywilga.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Zwrot towaru
  • Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 (Dz. U. z 2000, nr 22, poz. 271) Kupujący ma prawo rezygnacji z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Kupujący dokonuje zwrot na swój koszt.
  • Zwrot produktu może nastąpić tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży, który należy dołączyć do zwracanego towaru. Do faktury VAT zostanie wystawiona faktura korygująca.
  • Zwracana kwota pieniężna jest pomniejszona o koszty wysyłki towaru, które firma Gaz-Wod Wilga SC wcześniej poniosła.
 8. Ochrona prywatności i inne prawa
  • Składając zamówienie w sklepie internetowym, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych sklepu oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia w sklepie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.19897 (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
  • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r., z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  • Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
  • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 9. Postanowienia końcowe
  • Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów, Sklep kotlywilga.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
  • Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych jest sąd właściwy dla Sprzedającego.
  • Składając zamówienie, Kupujacy akceptuje powyższy Regulamin sprzedaży internetowej.